Meteorits              Col·leccions              Expedicions              Ciència              Videos


Declaració de principis

 

- Com sorgeixen cazameteoritos i meteorits?

www.cazameteoritos.es i www.meteorits.cat neixen de la passió de cinc amics per l'Astronomia, la geologia i la ciència en general.

D'aquest interès sorgeixen les nostres petites col·leccions realitzades comprant exemplars, buscant nous exemplars en alguna regió propícia per a això, com els deserts del nord d'Àfrica o Atacama a Xile.
 

 

- Motivacions.

Des del començament  el nostre interès és exclusivament científic i cultural, el treball d'en David no té res a veure amb el món de la comercialització de meteorits, treballa a CaixaBank. José Vicente es dedica a vendre minerals, fòssils, meteorits i a realitzar exposicions divulgatives sobre temes afins a la geologia i la paleontologia a la seva botiga Litos.net, però mai comercialitza peces d'interès científic, aquests exemplars han estat donats com així consta a diverses institucions públiques per a la seva conservació i exposició . En Ion Ander i la Emma treballen a Faurecia, una multinacional del sector de l'automòbil. En Javier treballa a Medi Ambient de la Comunitat de Castella i Lleó. Cap de nosaltres obtenim un benefici econòmic dels meteorits que trobem, sinó que ens costa molt finançar les nostres expedicions, cosa que fem de manera particular sense el suport de cap entitat pública.

Els meteorits són les roques més fascinants que coneixem, les que més informació ens donen sobre el nostre origen en el sistema solar, sobre la seva evolució, i perquè no, tenir-los és com tocar l'univers exterior que ens fascina però al que no podem anar.

Cada meteorit que roman perdut a qualsevol lloc de la Terra és un tros de coneixement que corre el risc de perdre's per sempre.

Ens resulta frustrant la poca informació que des de les institucions científiques es genera sobre aquest tema i com malauradament  la informació que hi ha és majoritàriament en anglès.

A l'actualitat, al nostre país, només uns pocs científics com el Dr. Jordi Llorca (UPC) han escrit llibres sobre meteorits amb afany divulgatiu.

Per això, des de la nostra modesta posició, volem aportar informació en els nostres idiomes materns per a totes aquelles persones que comparteixin el nostre interès, i amb tal motiu hem creat www.meteorits.cat i www.cazameteoritos.es

Amb aquesta mateixa motivació hem vist aparèixer altres webs divulgant els meteorits i el coneixement de les caigudes històriques a la península, mantenim amb ells la més cordial col·laboració i amistat doncs ens uneix la fascinació pels meteorits.

 

- Què fem amb els nostres meteorits?

-Per una banda, tot allò que recollim a les nostres expedicions ho posem a disposició de les institucions científiques, per al seu estudi i conservació. En el nostre cas mantenim una estreta col·laboració amb el Dr.Jordi Llorca, de la UPC a Barcelona, qui realitza els estudis dels meteorits trobats i serveix d'interlocutor amb la comunitat científica.

Les peces donades per nosaltres a aquestes institucions i els treballs realitzats en els últims 10 anys  demostren la vàlua de la nostra col·laboració. La recollida i tractament de les peces segueixen un protocol estricte per evitar la pèrdua d'informació dels exemplars. Totes i cada una de les peces trobades de cada meteorit és mantinguda en un registre amb totes les seves dades i imatges. Qualsevol institució científica que ens demani i justifiqui el interès tindrà sempre a la seva disposició els nostres exemplars, els quals mantenim conservats en un estat òptim per a que durin indefinidament.

-Amb les nostres col·leccions realitzem exposicions que portem a diversos llocs per a la divulgació pública d'aquesta branca de la ciència.

 

- Situació legal dels meteorits.

Els meteorits tenen diversa consideració legal en els diferents països, aquesta situació va des del desinterès total, la permissivitat total a la cerca i tràfic, fins la seva prohibició total. En alguns llocs buscar meteorits està més perseguit que el tràfic d'estupefaents.

Els països on es prohibeix la recerca i comerç coincideixen exactament amb aquells on aquests roques no mereixen cap interès, a més hi ha un tràfic il·legal de meteorits, on qui te'ls vol vendre solen ser els encarregats de conservar el patrimoni. Els llocs on hi ha restriccions coincideixen amb els llocs on hi ha més comerç il·legal, ja que la prohibició ajuda a elevar el preu. La situació legal i real dels meteorits en aquests països està entre el grotesc i el ridícul.

En la majoria dels llocs el que hi ha és una situació de a-legalitat i desconeixement. Els meteorits només desperten el interès de les institucions quan algú n'ha trobat un, en aquest moment passen a ser patrimoni, però fins a aquest moment es poden podrir per sempre en la terra, ningú fa res per recuperar-los.

Els llocs on la recerca i comerç estan permesos o regulats són els països amb un major nivell cultural, els que millor conserven, estudien i divulguen els meteorits.

 


- Situació real dels meteorits.

En el món, excepte l'Antàrtida, els meteorits són recuperats per casualitat o per la feina de cercadors professionals o amateurs, rarament per científics.

Actualment els exemples que més abunden són aquells en que cau un meteorit en algun lloc, i un mes després de la caiguda ningú no s'ha interessat per la mateixa. En aquest període, si un cercador de meteorits arriba des de l'altre costat del món i recupera algun exemplar, desferma un gran enrenou, surt a tots els butlletins informatius, i es genera la polèmica:  El meteorits són o haurien de ser patrimoni. Es demostra així que a certes autoritats els interessa més fer veure la protecció del patrimoni, que protegir realment, els exemples són molts i propers.

D'altra banda existeix un comerç internacional de meteorits que perjudica enormement l'obtenció de dades i que beneficia uns pocs perjudicant el interès científic general. Algunes persones de països amb baixos recursos han après a reconèixer i a recollir meteorits en àrees desèrtiques, però aquesta recollida es realitza sense dades de posició, i barrejant exemplars de diverses caigudes. La part "bona" d'aquesta recollida és que milers de meteorits s'han arribat a conèixer i a estudiar gràcies a aquesta recerca exhaustiva, ja que si no aquests exemplars s'haurien perdut per sempre.

Els meteorits obtinguts de manera poc curosa, no disposen de les dades mínimes per ser reconeguts i estudiats en conjunt, de manera que van a parar a un calaix de sastre que els classifica com a NWA o Sahara.

Actualment cap meteorit té valor si no és estudiat per una institució científica i presentat per aquesta a la Meteoritical Society, qui atorga el reconeixement del descobriment i fa públics els estudis a nivell internacional. Nosaltres en som membres.

Hi ha altres meteorits estudiats en profunditat, dels quals es segueixen recuperant exemplars molts anys després, on l'activitat per part de cercadors de meteorits el que ha fet és posar a disposició de col·leccionistes i museus milers de nous exemplars que d'altra manera mai s'haguessin recuperat. El fet de permetre que caigudes abundants i estudiades es facin accessibles a col·leccionistes i públic en general ajuda molt a la divulgació, genera més interès per aquest món, i a la llarga prestigia l'estudi professional.

Existeix una institució que vetlla per a que el comerç i col·leccionisme de meteorits es faci de manera ètica, la IMCA, de la que formen part els millors col·leccionistes i una part dels professionals dels meteorits. Nosaltres en som membres.

 


- Situació a Espanya.

A Espanya l'única proposta des de una part de la comunitat científica, ha estat criminalitzar la cerca per part de particulars, desconeixem encara actualment la seva proposta per recuperar els exemplars que es troben en el camp.

Per altre banda, una altre part de la comunitat científica aposta per regulacions més modernes que permetin premiar la recol·lecció eficient i responsable que garanteixi que totes les peces caigudes siguin recuperades i posades a disposició dels estudiosos. Aquests científics prioritzen la recuperació i l'estudi abans que una antiquada idea de proteccionisme  patrimonial.

Científics com el Dr.Jordi Llorca a la UPC, anima i col·labora en la recuperació d'exemplars i casualment coincideix amb ser a Espanya el científic de més prestigi a nivell internacional en aquest camp.

Volem destacar també la gran tasca feta per part del Dr.Javier García Guinea, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la recuperació d'exemplars de la caiguda de Villalbeto de la Peña.

Altres científics aposten també per una visió moderna d'aquesta problemàtica.

No podem tampoc oblidar els nostres avantpassats, científics i col·leccionistes que en el segle XX van fer molt per la meteorítica al nostre país.

Encara que la legislació inclou els meteorits en l'apartat de béns d'interès patrimonial no coneixem cap desplegament de la llei per recuperar aquestes roques d'incalculable valor científic. També desconeixem les responsabilitats derivades d'aquelles persones que, encarregades de vetllar pel nostre patrimoni i per fer complir la llei, no han fet res en molts anys.

Recentment dues caigudes importants de meteorits han ocorregut a Espanya, i malauradament han hagut de ser caçadors de meteorits de fora d'Espanya els que han trobat aquests meteorits i els que van recuperar el major nombre d'exemplars.

En tot dos casos els primers meteorits  d'aquestes dues caigudes lliurats a institucions científiques per al seu anàlisi van ser els donats per José Vicente Casado, com queda manifestat a les publicacions especialitzades.

Ara mateix, el nostre equip i tots els col·laboradors que tenim , ens trobem motivats, amb bona sintonia i disposats per acudir a la recuperació de qualsevol meteorit que tingui a bé caure a la península ibèrica.
 

Exceptuant els estaments mencionats abans, el interès per recuperar exemplars en certs estaments oficials és nul, fins i tot intenten perjudicar els treballs altruistes que alguns membres d'associacions d'astronomia han realitzat. També és molt curiós veure com alguna part dels recursos econòmics per investigar meteorits en aquest país l'últim decenni s'han dedicat a estudiar uns meteorits que claríssimament  no ho eren, com han posat de manifest algunes publicacions de MNCN. Sense comentaris ....!

Una altra qüestió curiosa és que les dades obtingudes per les xarxes de seguiment de meteors a Espanya pagades amb diners públics són alt secret per impedir la recuperació de meteorits.

Aquesta actitut contrasta amb la d'altres països on tothom pot tenir accés directe en temps real a les xarxes de seguiment  (exemple:  http://fireballs.ndc.nasa.gov/ ) perquè en el cas d'haver alguna caiguda tots puguem col laborar en la recerca d'exemplars.

 

- Propostes

Des de cazameteoritos / meteorits reivindiquem el nostre dret a col·leccionar meteorits, sempre que aquests no tinguin un interès científic específic, en aquest cas entenem que han d'estar a disposició de les institucions científiques per al seu estudi i comunicació pública dels resultats.

Reivindiquem el nostre dret a buscar meteorits i posar-los a disposició del científics que en facin estudis i els publiquin.

Demanem una legislació com la Canadenca, que prioritza la propietat de l'estat en aquells exemplars de vàlua científica, retornant, si ho considera apropiat, la resta d'exemplars als descobridors per a que en disposin lliurement i compensant de manera adequada pels exemplars retinguts. Aquesta regulació ha demostrat que fomenta la recollida documentada del major nombre d'exemplars i dota al descobridor, passats uns mesos d'un document legal de possessió, sense el qual tot exemplar és directament il·legal.

També creiem que les institucions públiques han de conservar i exposar al públic els exemplars destacats i que no siguin sotmesos a espoli i deteriorament com succeeix fins ara.

En el cas de noves caigudes s'ha de facilitar el coneixement per part del públic per col·laborar en la recollida d'exemplars. Aquests treballs haurien d'estar fomentats per les institucions de referència en l'estudi dels meteorits, exemples d'aquestes actuacions responsables els hem vist a Dinamarca.

Avui en dia algunes d'aquestes propostes son una quimera ja que si els meteorits són contemplats sota la llei de patrimoni, cada comunitat autònoma se n'ha de fer càrrec d'aquests treballs, una cosa irrealitzable donat l'específic del món dels meteorits. Preveiem que si hi ha noves caigudes en dates pròximes les històries de Villalbeto i Puerto Lápice es repetiran i de nou no hi haurà responsables públics.

Estem i estarem a favor de qualsevol proposta que permeti recuperar meteorits, que aquests siguin conservats, estudiats per persones competents i les conclusions publicades per a coneixement del públic general en les llengües maternes de les persones que vivim a Espanya.

Els meteorits són joies científiques que d'aquí a uns anys es consideraran en tot el seu valor, com a elements fonamentals per conèixer el nostre lloc a l'univers i com a instruments poderosos per divulgar la ciència.

No podem permetre que personalismes i interessos creats motivin que els meteorits es facin malbé a terra sense que ningú faci tot el possible per recuperar-los.

Allò que cau del cel no pertany als homes ni als estats, pertany als científics, qui ens mostraran les meravelles del cel.

 

Els homes sempre desaproven el que no són capaços de fer .
Cristina II de Suècia

 

 

Signat:

José Vicente Casado - David Allepuz

 


 info (at) meteorits.cat