Meteorits             Col·leccions            Expedicions            Ciència        Videos
Universitat Politècnica de Catalunya            Llista de descobriments            Publicacions            KG002 - SHE (La pedra rara)(en remodelació)          

1704            Facultat Geologia UB            Los Vientos 250

 info (at) meteorits.cat