Meteorits             Col·leccions            Expedicions            Ciència         Videos
Universitat Politècnica de Catalunya            Llista de descobriments            Publicacions            Facultat Geologia UB  

KG002 - SHE           Los Vientos 250

Meteorit de Barcelona (1704)
              info (at) meteorits.cat